Uddannelsesvejledningen i 7., 8. og 9.klasse 2020-21

7.klasse:

Eleverne vil få besøg fra UU-vejlederen sidst på skoleåret, hvor eleverne orienteres omkring den kommende uddannelsesvejledning i overbygningen. De vil blive præsenteret for uddannelsesguiden www.ug.dk

8.klasse:

Forældremøde: 

Vejlederen deltager og orienterer klassens forældre omkring den kommende vejledning i overbygningen.

Vejledning:

Kollektiv vejledning på klassen, hvor der tages emner op som udfordrer elevernes forestilling om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflektereret og oplyst grundlag.

Informere omkring: uddannelsesparathed, e-vejledning.dk og introkurser, www.ug.dk studievalgsportfolio.

Gruppevejledning i løbet af foråret.

Erhvervspraktik:

Der er ikke obligatorisk praktik i 8. klasse, men der er mulighed for at arrangere praktikophold af kortere eller længere varighed for elever, der ønsker det. Dette SKAL ske i samarbejde mellem skole/hjem/UU-vejlederen.

Introduktionskurser:

I 8.klasse introduceres eleverne til de forskellige ungdomsuddannelser med henblik på at forberede og kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Disse introduktionskurser er af en uges varighed, hvor klasserne vil komme ud og besøge disse ungdomsuddannelser: Haderslev Katedralskole, Det blå Gymnasium, EUC Syd, SOSU-skolen i Aabenraa, hvor Gråsten Landbrugsskole vil være til stede (uge 10)

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV):

Fra skoleåret 2022/23 ændres begrebet ”ikke-uddannelsesparat” til ”parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser”.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante organisationer på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet skal i 2022 udarbejde et forslag til en ny model for uddannelsesparatshedsvurderingen. Der vil blive fremsat forslag til ny lov om kommunal indsats for unge under 25 år, som forventes at indeholde en grundlæggende ændring af uddannelsesparathedsvurderingen med virkning fra skoleåret 2024/25.

Mere information om ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) kan findes på www.uvm.dk

Som udgangspunkt arbejdes der videre med UPV’en som tidligere, hvilket betyder at:

 

Senest 1. december i 9. klasse skal alle elever vurderes i forhold til, om de er parate til at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Denne vurdering foretages af klassens lærere og revurderes i samarbejde med UU-vejlederen inden den 10.1 2023. Det kan ses på elevens side på www.minuddannelse.net

Derudover skal eleven revurderes igen ultimo juni 2023. Dette er en afsluttende og afgørende parathedsvurdering.

Se mere omkring UPV på:-Uddannelsesparat i 9. klasse | UddannelsesGuiden (ug.dk)w423

9.klasse:

Forældremøde: 

Vejleder orienterer klassens forældre om vejledningen i starten af skoleåret.

Vejledning:

Kollektiv vejledning på klassen, hvor der tages emner op som udfordrer elevernes forestilling om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflektereret og oplyst grundlag.

Information omkring: uddannelsesparathed (UPV), www.e-vejledning, praktik, www.ug.dk studievalgsportfolio og www.optagelse.dk, brobygning på 9. årgang

Individuel vejledning for ikke uddannelsesparate unge.

Uddannelsesparate der har behov for yderligere vejledning henvises til e-vejledning eller klassens lærere.

Erhvervspraktik:

I 9.klasse skal eleverne i erhvervspraktik i uge 43. Eleverne orienteres om de forskellige muligheder for praktik af UU-vejlederen. Eleven skal selv finde en praktikplads. Eleven skal udfylde et praktikskema som skal afleveres til UU-vejlederen senest 3 uger før start. Eleven er forsikret igennem UU Haderslev.

I særlige tilfælde kan enkelte elever komme i udvidet praktik. Dette iværksættes i så fald i et samarbejde med skolens ledelse og forældre/værge.

Brobygning:

Elever, der ønsker det, tilbydes brobygning på en eller to ungdomsuddannelser i uge 39-40.

Skole/hjem samtaler (ikke uddannelsesparate elever):

I forbindelse med skole/hjem samtalerne kan vejlederen være til stede, hvor dette er relevant.

Uddannelsesparathedsvudering: (UPV)

Senest 1. december skal det vurderes om alle elever i 9 klasse er parate til at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Denne vurdering foretages af klassens lærere og revurderes i samarbejde med UU-vejlederen inden den 15. januar, og den kan ses på elevens side på www.minuddannelse.net

Derudover skal eleven revurderes igen ultimo juni. Dette er en afsluttende og afgørende parathedsvurdering.

Se mere omkring UPV på: Uddannelsesparat i 9. klasse / UddannelsesGuiden www.ug.dk

Optagelse.dk: 

Senest 1. marts skal eleven tilmeldes uddannelse eller anden aktivitet på www.optagelse.dk

UU-vejlederen introducerer til optagelse.dk og processen frem mod ansøgningen til ungdomsuddannelsen. Forældre/værge skal signere ansøgningen inden den 1. marts.