UU-vejledning i 10. klasse

Uddannelsesvejledningen er central i 10. klasse. Målet er, at blive klar i løbet af året til at vælge
ungdomsuddannelse.

Forældremøde:

UU-vejlederen orienterer klassens forældre om vejledningen i starten af skoleåret.

Vejledning:

Information omkring; uddannelsessystemet, uddannelsesparathedsvurderingen (UPV), www.e-vejledning.dk, praktik, www.ug.dk brobygning på 10. årgang og www.optagelse.dk

Individuel vejledning for alle – og efter behov

Yderligere vejledning henvises til www.e-vejlednng.dk

Brobygning:

I 10. klasse skal alle elever 1 uge i obligatorisk brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser. Brobygning for 10. klasse ligger i uge 47. Man skal tilmeldes via UU-vejlederen senest sidst i august via et uddelt skema.

Praktik:

Elever i 10. klasse kan komme i erhvervspraktik, hvis det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning. Erhvervspraktikken kan eventuel kombineres med OSO opgaven, som alle elever skal lave i løbet af 10. klasse.

Hvis en elev ønsker at komme i praktik, skal dette ske i samarbejde mellem skolen, hjemmet og UU-vejlederen.

OSO-opgaven: 

UU-vejlederen vil tilbyde vejledning til elevens OSO-opgave.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV):

Fra skoleåret 2022/23 ændres begrebet ”ikke-uddannelsesparat” til ”parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser”.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante organisationer

på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet skal i 2022 udarbejde et forslag til en ny model for uddannelsesparatshedsvurderingen. Der vil blive fremsat forslag til ny lov om kommunal indsats for unge under 25 år, som forventes at indeholde en grundlæggende ændring af uddannelsesparathedsvurderingen med virkning fra skoleåret 2024/25.

Mere information om ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) kan findes på www.uvm.dk

Som udgangspunkt arbejdes der videre med UPV’en som tidligere, hvilket betyder at:

 

Senest 1. december i 9. klasse skal alle elever vurderes i forhold til, om de er parate til at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Denne vurdering foretages af klassens lærere og revurderes i samarbejde med UU-vejlederen inden den 10.1 2023. Det kan ses på elevens side på www.minuddannelse.net

Derudover skal eleven revurderes igen ultimo juni 2023. Dette er en afsluttende og afgørende parathedsvurdering.

Se mere omkring UPV på:-Uddannelsesparat i 9. klasse | UddannelsesGuiden (ug.dk)

Optagelse:

Senest 1. marts skal eleven tilmeldes uddannelse eller anden aktivitet på www.optagelse.dk  UU-vejlederen introducerer til optagelse.dk og processen frem mod ansøgningen til ungdomsuddannelsen. Forældre/værge skal signere ansøgningen inden den 1.marts.