Uddannelsesvejledning 2023-24

Uddannelsesvejledningen varetages af den kommunale ungeindsats (KUI). Den kommunale ungeindsats giver vejledning om uddannelse og erhverv til unge i og udenfor grundskolen.

Tilbuddet omfatter kollektiv/gruppe vejledning til alle unge samt individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate fra 8. – 10. klasse.

Den kommunale ungeindsats samarbejder med skoler og uddannelsesinstitutioner om vejledningsforløb -og aktiviteter, fx intro til ungdomsuddannelser, brobygningsforløb og praktik.

Introduktionskurser på 8 årgang: uge 10

Brobygningsforløb på 9. årgang: uge 39 og 40

Praktik på 9. årgang: uge 43

Brobygningsforløb på 10 årgang: uge 47

 

Uddannelsesvejleder Jeanette Hoffskov er tilknyttet Haderslev Realskole.

Mobil: 21 12 47 33 mail: jhof@haderslev.dk eller Skoleintra.

 

Yderligere information om uddannelses paratheds vurdering, uddannelsessystemet samt adgangskrav til ungdomsuddannelserne henvises til: UddannelsesGuiden | (ug.dk)

Yderligere vejledning henvises til eVejledning (ug.dk)