De fysiske rammer
SFO´en har til huse i SFO-huset i den sydlige ende af skolen. Indskolingen ligger i bygningen lige overfor, og danner sammen med SFO huset, den fysiske ramme om børnenes skoledag.

Legepladsen ligger lige uden for døren, med gode muligheder for udendørsleg. Udendørsarealet udvider vi ofte, ved at gøre god brug af Kløften.

I SFO huset er der et stort fællesrum. Der er forskellige funktions rum, som sy- og male værksted, puderum, danserum og Lego rum. Desuden gør vi brug af skolens øvrige faglokaler, såsom sløjd, it, hjemkundskab, gymnastiksalen og tennishallen ved idræts centeret.

Dagligdagen hos os
SFO dagen starter for nogle børn, når vi holder morgenåbent kl. 6.30-8. Vi prøver at skabe nogle rammer, for en stille og rolig start på dagen, så de der har brug for ro til at vågne og komme i gang, får mulighed herfor. Børnene er velkomne til at medbringe morgenmad.

Efter skoletid møder børnene ind, og sætter deres brik på aktivitetstavlen, der tilkendegiver at de er mødt i SFO. Børnene har ingen fast garderobeplads, der er plads til jakke, sko og taske, men medbragt skiftetøj skal opbevares i kasse ved deres klasselokale. Vi starter eftermiddagen med at spise madpakke.

Børnenes ”rum” i fritidsordningen, er vores SFO-hus og skolens nederste legeplads. Her må de færdes frem og tilbage, uden at sige til en voksen hvor de går hen. Vi har ikke bestemte regler for, hvornår børnene må være alene eller hvor mange. Som ved mange andre beslutninger i løbet af dagen, tager vi udgangspunkt i den enkelte situation og i de enkelte børn, inden vi siger ja/nej.

Så snart børnene deltager i aktiviteter rundt i faglokalerne, skal de flytte deres brik til pågældende aktivitet. På aktivitetstavlen kan børnene se hvilke aktiviteter der er den pågældende dag. Nogle gange kan der være en aktivitet børnene skal deltage i, fordi det har betydning for fællesskabet at de er med. Ellers er børnene meget selviscenesættende omkring deres dag, inden for de rammer vi har sat.

Børnene må gerne medbringe eget legetøj til deres leg, men det er på eget ansvar. Elektroniske spil og spil på mobiltelefon, er kun tilladt om fredagen, hvor der er legetøjs dag i skolen.

Aktiviteter
Hver måned udsender vi en aktivitetskalender, det er dog ikke alle aktiviteter der kommer på planen, da vi tager udgangspunkt i børnenes ønsker og behov på selve dagen.

På aktivitetplanen vil i kunne se hvis der er aktiviteter for barnets årgang, hvor det ofte er forventet at barnet deltager. I vil også kunne se når vi har aktiviteter ud af huset, og her kunne læse hvornår aktiviteten er slut, så i kan planlægge afhentning herefter.

UDE dag
Vi har fokus på udendørs leg og aktiviteter, og derfor har vi fast ”ude dag” hver onsdag, hvor alle børn skal være ude, og aktiviteter foregår i bålhuset, på legepladsen og i Kløften. Dette gør vi, fordi det giver nogle andre muligheder og mere plads, når der er højt til loft. Vi tager også på ture ud i nær miljøet, i skoven og ved stranden.

Emneuger
I løbet af året har vi nogle emne dage/- uger, hvor alle børn arbejder i et stort SFO fællesskab omkring et emne. Af tidligere emner kan nævnes, OL-uge, Mini By, Naturdag, Rekorduge, ”Hverdag i andre lande” (vi har de sidste år ”besøgt” Kina, Brasilien og Grønland), Alternativ Sport, Kunst uge mm.

Traditioner
Nogle aktiviteter bliver så stor en succes at de må gentages og ender som traditioner. Disse traditioner værner vi om, selvom de også fornyes igennem årene. Vi har blandt andet Mørkefest (et familie arrangement), MGP/Disco på Månen, Karneval, SFO Koloni v. Åbenrå fjord og Forældre kaffe i SFO.