Haderslev Realskole følger folkeskolens prøver, og eleverne på skolen aflægger derfor de samme skriftlige og mundtlige prøver som i folkeskolen.

Prøverne for 9. klasse for skoleåret er flg.:

Bundne (obligatoriske) prøvefag

Dansk Skriftlig fremstilling med adgang til internettet
Læsning og retskrivning – digital prøve
Mundtlig prøve (prøveform A eller B)
Matematik Matematik uden hjælpemidler – digital prøve
Matematik med hjælpemidler
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi
Mundtlig praktisk prøve
Engelsk Mundtlig prøve

Udtræksfag – der udtrækkes hvert år 2 fag pr. klasse (1 humanistisk og 1 naturvidenskabeligt)
Mulige humanistiske fag

Engelsk – skriftlig prøve
Tysk – skriftlig prøve
Tysk – mundtlig prøve
Historie – mundtlig prøve
Samfundsfag – mundtlig prøve
Kristendomskundskab – mundtlig prøve

Mulige naturvidenskabelige fag

Matematik – mundtlig prøve
Idræt – praktisk mundtlig prøve
Biologi – skriftlig digital prøve
Geografi – skriftlig digital prøve
Fysik/kemi – skriftlig digital prøve

Eleverne på Haderslev Realskole aflægger desuden prøve i et valgfag; billedkunst, madkunstskab, musik eller håndværk og design.

De skriftlige prøver afvikles i maj og de mundtlige praktiske prøver i juni måned.

Yderligere information om prøverne findes på: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever

Terminsprøver
Haderslev Realskole afvikler hvert år i januar skriftlige terminsprøver for 9. klasserne i følgende prøvefag:
Dansk – skriftlig fremstilling med adgang til internettet samt læsning og retskrivning
Matematik – med og uden hjælpemidler
Engelsk – skriftlig prøve
Tysk – skriftlig prøve