Fagbeskrivelser

M-dage
Der placeres 5-6 motions eftermiddage fordelt på skoleåret. M-eftermiddagene ligger i tidsrummet fra kl. 12- ca. 14.30 – altså uanset hvornår eleverne normalt har fri.

Til M-dage er der mulighed for at gå i dybden med særlige discipliner indenfor idræt – herunder kajak, fitness mm. Dagene planlægges årgangsvis og med de lærere, der normalt er tilknyttet årgangens idræt. I enkelte tilfælde er der gæstelærer.

F-dage
Fagformiddage fra kl. 8-11.30. Her kan forskellige fag byde ind med emner, der kan arbejdes med i 4 lektioner. Det varierer fra år til år, hvilke fag der er repræsenteret på disse fagformiddage. Både på 7. og 8. årgang er f-dagene som oftest placeret før en m-dag. Det vil derfor ofte være en helt dag, der er afsat til f- og m.

Valgfag
Eleverne vælger et toårigt valgfag, som afsluttes med en obligatorisk prøve efter 8. klasse. Vi tilbyder følgende valgfag: musik, madkundskab, håndværk og design samt billedkunst.