Afdelingsformanden har ordet

7. – 8. kl. afdeling består af 8 klasser fordelt i både den gamle bygning og fagfløjen. De 8 klasser mødes flere gange i løbet af året til fælles aktiviteter, morgensamling, realuger, mm.

Frikvartererne afholdes på skolen eller i Æblehaven for 7. klasses vedkommende. 8. klasserne deler udeområde med 9. klasserne. Den store skolegård er deres ude-område.

Regler i pauserne er enkle: Fornuftig og hensyntagende opførsel både ude og inde. Eleverne er velkomne til at arrangere rundboldturneringer, m.m. i pauserne. Kløften kan tages i brug, og der kan laves aftaler med gårdvagter
herom.

Eleverne har ordet
7. klasserne bor på reposen over lærerværelset. Her har alle 4 klasser et lille fælles gangområde. Den gamle sal kan også bruges, her er borde og stole, bordtennis og bordfodbold.

Elevrådet
Der afholdes møde i det store elevråd ca. 4-5 gange om året. Hver klasse deltager med en repræsentant. Desuden vælges der i klassen en suppleant. I elevrådet drøftes nye tiltag og ideer til at forbedre og udvikle miljøet for eleverne på skolen. Disse fremlægges og tages med videre til lærerrådet og
bestyrelsen.

Seneste aktivitet var æbleskivesalg i december måned, for alle skolens elever.