Skolens værdier er grundlaget for samarbejdet.
– Høj faglighed
– Godt samarbejde
– Respekt for den enkelte
– Det gode fællesskab

Samarbejdet mellem skole og hjem forgår gennem en respektfuld dialog mellem lærere, elever og forældre. Med udgangspunkt i den anerkendende og værdsættende samtale er der fokus på at fremme elevens udbytte af undervisningen og trivsel.

Skoleåret starter med det årlige forældremøde.

I løbet af skoleåret vil der være samarbejdsmøder 2 gange, og er der brug for det, afholdes der ad hoc møder med den enkelte familie og andre implicerede.

Forskellige former for samarbejde kan for eksempel være:
– Forældreklasseråd / klassearrangementer
– Indsatsmøder / netværksmøder
– Lærer-elev samtaler