Det er særlig vigtigt for os, at hoved, hånd, fod og sjæl er med i læringsprocessen. Vi forsøger derfor i de musisk-kreative fag i 3.-6. afdelingen at tilrettelægge undervisningen på en måde, så alle sanserne berøres. Dette gælder såvel i musik som i fagene billedkunst, håndarbejde, sløjd og materiel design.

Vi tilbyder blandt andet obligatorisk musikundervisning fra 1. til 5. årgang, fordelt med 2 lektioner i 1.- 4. årgang og 1 lektion om ugen i 5. kl. Derudover tilbydes valgfag (2 lektioner om ugen) i musik på 6.-9. årgang, og eleverne i 10. årgang kan vælge Musik som sporfag med 5 lektioner om ugen.

På Realskolen har vi også to kor – Minikor for 0.-2. årgang og Juniorkor for 3.-6. årgang med hver 1 lektion om ugen. Dette er ligeledes frivilligt og gratis.

Hvert år afholdes en stor forårskoncert/udstilling, hvor alle musikklasser og frivillige hold medvirker, og hvor de andre kreative fag (håndarbejde, billedkunst, materiel design og sløjd) samtidig udstiller deres værker. Overordnet kan man sige, at vi i 3.-6. afdelingen værdsætter enhver læring på praktisk-musiske måder meget højt.