Optagelse.dk 2021-2022 9. kl. 10. kl.
Uddannelsesnavn mand kvinde mand kvinde Samlet
Efterskoler 9 21 0 0 30
Efterskoler med særlige tilbud 0 0 0 0 0
Erhvervsskoler m.v. 0 0 0 0 0
Folkeskoler 1 3 0 0 4
Frie fagskoler 0 0 0 0 0
Friskoler og private grundskoler 11 9 0 0 20
HF 0 1 3 7 11
HHX 2 4 7 3 16
HTX 2 0 0 0 2
International gymnasier 0 0 0 0 0
Pre-IB 0 0 0 0 0
2-årig STX 0 0 0 0 0
STX 6 9 3 8 26
Fødevarer, jordbrug og oplevelser 1 2 0 0 3
Kontor, handel og forretningsservice 0 1 2 0 3
Omsorg, sundhed og pædagogik 0 0 0 1 1
Teknologi, byggeri og transport 3 1 7 0 11
EUD 2. del grundforløb 1 0 0 0 1
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 0 0 0 0 0
Forberedende grunduddannelse (FGU) 0 0 0 0 0
Meddelelser om andre aktiviteter 0 1 1 0 2
Samlet 130