Retningslinjer for optagelse på Haderslev Realskole

  1. ”Først til mølle”. Datoen hvor tilmeldingsskemaet og betaling af venteliste-/administrationsgebyret er registreret.
  2. Søskendebørn rykker frem i køen. Der optages på hvert spor: 20 elever i 0.-6.kl. – 22 elever i 7.-9.kl. – 20 elever i 10.kl.
  3. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra klassekvotienterne, hvor der tages hensyn til den enkelte klasses elevsammensætning, og hvor klasseteamet og ledelsen er enige herom:
    1. Et tvillingepar står for tur, og der kun er én plads i klassen.
    2. En familie flytter fra udlandet med tre børn, og der kun er plads til de to
    3. Særlige sociale eller pædagogiske grunde taler for det

Alle nye elever og deres forældre indkaldes til en forventningsafstemnings-samtale med én fra ledelsen.

Har man været til samtale og har fået tilbudt en plads, men vælger at takke nej til tilbuddet, så vil man rykke tilbage i køen, og den nye venteliste-dato vil være den dato, hvor man har takket nej.

Vi anbefaler, at I tilføjer vores afsenderadresse (kontoret@haderslevrealskole.dk) til jeres liste over kontakter i jeres e-mailsystem, så giver I vore mails de bedste forudsætninger for at nå frem til jer.

Tilmeld