I Indskolingen har vi trivsel i fokus. Vi tager udgangspunkt i det enkelt barns udvikling og kompetencer, og vægter at få skabt en god klassekultur med plads til forskellighed, sjov og læring.

Vi prioriterer det gode forældresamarbejde mellem skole og hjem og klassens forældre imellem.
For at skabe en tryg og genkendelig hverdag for børnene, har vi en klar struktur og mål for hvad der skal ske i løbet af dagen. Vi prioriterer en aktiv skoledag og tænker bevægelse og læringsstile ind i undervisningen.

Strukturen af hverdagen giver masser af tid til en varieret og effektiv undervisning, der naturligvis er tilpasset børnenes alder og deres udviklingstrin.

Den forholdsvis lave klassekvotient på 18 elever medvirker også til det gode undervisningsmiljø.

At kunne læse er i skolen fundamentet for megen faglig indlæring, derfor har vi et særligt fokus på læsning. Læseundersøgelser har vist, at børn i 1.-4. klasse på Haderslev Realskole generelt ligger højt over landsnormen for læsefærdigheder.