Kontakt

Haderslev Realskoles SFO
Christiansfeldvej 20
6100 Haderslev
Tlf.: 74521941
SFO leder Britt Ebbesen
privat 25781342
Derudover kan personalet personligt kontaktes via forældreintra.

Beskeder om afhentning og fravær, kan gives til personalet i SFO´ens åbningstid, eller kan skrives via forældreintra inden kl. 11.30 for den pågældende dag.

Åbningstider og ferier
Fritidsordningen har åbent på alle skoledage og enkelte skolefridage.
Skoledage: 6.30-8.00 og 13.35-17.00/Fredag dog til 16.00
Skolefridage: 6.30-17.00/ Fredag dog til 16.00
SFO har åbent på følgende skolefridag i 2020-21:
Opstart af skoleåret:
Tirsdag- fredag, d. 3. august-6. august 2021

Juleferie: mandag d. 3. januar 2022

Påskeferie: mandag-onsdag, d. 11. april – 13. april 2022

Efter afslutning af skoleåret 2020/2021: Mandag-fredag, d. 27. juni – 1. juli 2022.
Før starten af skoleåret 2021/2022: Tirsdag-fredag, d. 2. august – 5. august 2022