Tilmelding til SFO 2020/2021
Tilmelding og udmelding af SFO sker via blanket, som findes nedenfor.
Udmeldelse sker automatisk efter 3. klasse og ved fraflytning.

Modulpriser:
Fuldtids SFO 1.415 kr. pr. md.
8 timer (kun 3. kl.) 1.060 kr. pr. md.
SFO-takster opkræves i 11 rater.

Ved udmeldelse af SFO, er der en måneds opsigelse pr. d. 1. i måneden.
Der ydes søskenderabat. Rabatten er 25 % på 2. og 3. barn.

Hent blanketten her.