Der er gennem finansloven skabt mulighed for, at forældre kan søge om tilskud til delvis dækning af skolepenge for 0. – 10. klasse og SFO for 0. – 3. klasse.

 

Der skal udfyldes et tilskudsskema (download skemaet nedenfor). Skemaet opdateres i maj måned.

Ansøgningen skal være skolens kontor i hænde senest 1. juli.

Skolen får medio december besked om hvilke ansøgere, der er berettiget, og det samlede tilskud fordeles efter Friplads- og opholdsstøtteudvalgets fordelingsnøgle (se fordelingsnøgler nedenfor).

Tilskuddet fordeles over skoleårets sidste 6 måneder – fra januar til juni.

Ansøgerne får medio/ultimo december besked fra kontoret om, hvor meget tilskud, der er tildelt den enkelte ansøger.

 

Tilskudsskema til download:       Skolepenge og SFO 23-24 – Ansøgningsskema

Fordelingsnøgle for henholdsvis SFO og skole: Skolepenge 23-24 – Grunddata  –   SFO 23-24 – Grunddata