Indmeldelse til ventelisten er elektronisk. Se øverst på forsiden.

Der oprettes hvert skoleår to 0. klasser. Børnene optages normalt pr. 1. august i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

Fra 0. til og med 6. klasse optages normalt 20 børn i hver klasse. Fra 7. til og med 9. klasse er der 22 elever og i 10. klasse 20 elever pr. klasse.

Ved tilmelding opkræves et tilmeldingsgebyr på 700,- kr., og ved optagelsen opkræves et optagelsesgebyr på 500,- kr. samt et depositum på 1.100,- kr. Depositummet tilbagebetales til forældrene i løbet af det første skoleår.

Skolepenge
Skolepengene inkl. bøger og materialer i skoleåret 2023/24 er pr. måned 1.425,- kr. (11 rater – juli er betalingsfri)

Der ydes søskenderabat på skolepengene:
Barn 2 – 25 %
Barn 3 – 50 %
Barn 4 – 75 %

Søskenderabat gives til børn med samme folkeregister-adresse.

Skolepengene betales i 11 rater. Første rate betales den 1. august i skoleåret og den sidste rate den 1. juni. Skolepengenes størrelse fastlægges af bestyrelsen under hensynstagen til skolens budget.

Skolen er tilsluttet Pengeinstitutternes betalingsservice (PBS), og vi beder forældrene benytte denne betalingsform.

Der kan søges tilskud til skolepengene gennem tilskudsordningen.

 

Introture, lejrskoler og lign.

Nedenstående priser er gældende for skoleåret 2023/24. Betaling foregår via Betalings Service og opkræves sammen med skolepengene.

7.årg.               Hyttetur      900,- kr.  –  opkræves pr. 1. august

8.årg.               Galla-fest    150,- kr. – opkræves pr. 1. marts

9.årg.               Lejrskole  3.800,- kr.  –  opkræves pr. 1. august = 1. rate på 2.000,- kr. og opkræves pr. 1. september = 2. rate på 1.800,- kr.

10.årg.             Introtur       900,- kr.   –  opkræves pr. 1. august

10.årg.             Sportur     3.800,- kr.  –  opkræves pr. 1. december = 1. rate på 1.000,- kr. og opkræves pr. 1. marts = 2. rate på 2.800,- kr.

9.årg.               Realexplorer 1.200,- kr.  –  opkræves pr. 1. september (valgfag)

 

SFO
Der tilbydes to moduler:
SFO                1.445,- kr.
8-timer          1.090,- kr. (kun til 3. klasses elever)

SFO-betalingen opkræves i 11 rater (juli er betalingsfri)

Der ydes søskenderabat på SFO (beregnes på laveste sats) til børn med samme folkeregisteradresse:
Barn 2 – 25%
Barn 3 – 50 %