Lejrskoler og ekskursioner 

 

Lejrskoler og ekskursioner betragtes som en del af undervisningen, og det forventes, at alle elever deltager. Udgifterne til rejse og ophold afholdes hovedsageligt af de enkelte hjem. Mange klasser laver opsparinger gennem klassekassen.

I 7. og 10. klasse er der desuden en tre dages introduktionstur i august måned. Beløbet opkræves sammen med skolepengene for august måned – se Skolepenge & SFO-betaling.

I 9. og 10. klasse afholdes en skolerejse, der ofte går ud over landets grænser. Beløbet deles i to rater og opkræves sammen med skolepengene – se Skolepenge & SFO-betaling.

For 9. klasse opkræves der i august og i september.

For 10. klasse opkræves der i december og i marts.