Skulle uheldet være ude

Hvis noget af skolens ejendom bliver beskadiget, skal dette meddeles til kontoret. Der er normalt almindelig erstatningspligt.

Generelt går familiens egne forsikringer altid forud for skolens forsikringer.

Skolens forsikring dækker ikke hærværk samt tyveri af knallerter og cykler.

Generelt må vi opfordre til, at medbragte penge opbevares forsvarligt og f. eks ikke i lommer på overtøj, der hænger på gangene. Større beløb kan deponeres hos klassens lærere.

Glemte sager

Glemte ting og tøj kan hentes i omklædningslokalet ved skolens gamle sal og for indskolingen ved henvendelse til klasselærer eller fritidsordningens personale. Vi henstiller til forældrene, at elevernes overtøj (inkl.. vanter, huer etc.) og gymnastiktøj samt penalhus m.m. mærkes med navn.