Fritagelse, ferie og vigtige datoer

Ved fritagelse i en til to dage kan lærerne give eleven fri.
Ved fritagelse i mere end to dage kan ledelsen give eleven fri.

Vigtige datoer 2023/24
Datoer for alle klassers forældremøder og samarbejdsmøder meddeles på klassernes opslagstavle.

Ferier og fridage
I oversigten er de nævnte datoer medregnet i ferien. Se SFOens feriekalender.

Første skoledag

1.-10. klasserne – 14. august 2023 kl. 9.00

0. klasserne – 15. august 2023 kl. 9.00

Efterårsferie
14. – 22. oktober 2023 (uge 42)

Juleferie
21. december 2023 – 3. januar 2024

Vinterferie
10. – 18. februar 2024 (uge 7)

Påskeferie
23. marts – 1. april 2024

Kr. Himmelfartferie
9. – 12. maj 2024

2. Pinsedag
20. maj 2024

Grundlovsdag
5. juni 2024

Sommerferie
29. juni – 11. august 2024

Nye børnehaveklasser 2024-25
13. august 2024

1. – 10. klasse 2024-25
12. august 2024

Skolernes motionsdag
Fredag 13. oktober 2023

Juleafslutning i domkirken
Onsdag 20. december 2023

Forårskoncert
Tirsdag 19. marts og onsdag 20. marts 2024

Skolens generalforsamling
Tirsdag 16. april 2024

Sidste skoledag for 9. og 10. kl.
21. maj 2024

Dimission for 9. og 10. kl.
Onsdag 26. juni 2024 kl. 17.00 – 19.00

FERIEPLAN 2023 – 2024
Skolestart 1. – 9. klasse 14. august 2023
Skolestart 0. klasse 15. august 2023
Efterårsferie 14. – 22. oktober 2023
Juleferie 20. dec. 2023 – 3. jan. 2024
Vinterferie 10. – 18. feb. 2024
Påskeferie 23. marts – 1. april 2024
Kr. Himmelfartsdag  9. – 12. maj 2024
Pinseferie 18. – 20. maj 2024
Grundlovsdag 5. juni 2024
Sidste skoledag 28. juni 2024

Alle dage inklusive.

Blå mandag

8. april 2024

28. april 2025

13. april 2026

5. april 2027

24. april 2028