Velkommen til Haderslev Realskole

Haderslev Realskole er en fri grundskole med tilhørende 10. klasse, som drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v. På Haderslev Realskole er det enkelte individ og det gode fællesskab i centrum; der er respekt for den enkelte og plads til forskellighed; omgangstonen er høflig og anerkendende; omgangsformen er præget af gensidig respekt og ligeværdighed, og der er nul-tolerance overfor mobning. Skolen vil i samarbejde med elever og forældre søge at skabe et trygt og stimulerende miljø, der bidrager til den enkelte elevs alsidige læring og udvikling.

 

 

Skolen er opdelt i fem afdelinger

SFO

0.-2. klasses afdeling indeholder seks klasser med ca. 120 elever

3.-6. klasses afdeling indeholder otte klasser med ca. 160 elever

7.-8. klasses afdeling indeholder otte klasser med ca. 176 elever

9.-10. klasses afdeling indeholder seks klasser med ca. 138 elever