Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. De/n tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen. Den forældrevalgte tilsynsførende skal være certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler.

Den tilsynsførende på Haderslev Realskole er Keld Skovmand, som den 16. april 2024 blev valgt for en 2-årig periode i overensstemmelse med de ministerielle retningslinjerne, jf. https://www.uvm.dk/frie-grundskoler/tilsyn/skolens-lokale-tilsyn/certificerede-tilsynsfoerende/om-certificeret-tilsynsfoerende.

 

Tilsynserklæringer

Tilsynsrapport-2023-2024

Tilsynsrapport 2022-2023

Tilsynsrapport 2021-2022

Tilsynsrapport 2020-2021

Tilsynsrapport 2019-2020

Tilsynsrapport 2018-2019

Tilsynsrapport 2017-2018