Heidi Nørgård

SKOLELEDER

Johnny Erichsen

VICESKOLELEDER

Lise Valeur

PÆDAGOGISK LEDER
 

Britt Ebbesen

SFO-LEDER
 

Administration

Skolens pædagogiske og administrative ledelse varetages af skoleleder Heidi Nørgaard i samarbejde med viceskoleleder Johnny Erichsen, pædagogisk leder Lise Valeur og SFO-leder Britt Ebbesen. Skolelederen træffes normalt mellem 8.00 og 14.00, gerne efter forudgående aftale.

Der kan rettes henvendelse til skolens administration om alt vedrørende barnets skolegang. Kontakt sekretær Lone Bryld og økonomiansvarlig Susanne Juhler på skolens telefon 74 52 19 46, eller på mail kontoret@haderslevrealskole.dk.

Kontoret har til huse i ”Verandaen”, tilbygningen til den gamle sal. Nemmeste adgang er gennem hoveddøren ind til salen.