Velkommen til Haderslev Realskole

Haderslev Realskole er en fri grundskole med tilhørende 10. klasse, som drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v. På Haderslev Realskole er det enkelte individ og det gode fællesskab i centrum; der er respekt for den enkelte og plads til forskellighed; omgangstonen er høflig og anerkendende; omgangsformen er præget af gensidig respekt og ligeværdighed, og der er nul-tolerance overfor mobning. Skolen vil i samarbejde med elever og forældre søge at skabe et trygt og stimulerende miljø, der bidrager til den enkelte elevs alsidige læring og udvikling.