Haderslev Realskole søger 2 lærere til udskolingen fra 1. august 2024

Er du god til i samarbejde med dine kollegaer at skabe trivsel og tryghed gennem god klasserumsledelse og er en faglig dygtig underviser? Så er det dig, vi søger.

Haderslev Realskole står for at skulle opnormere og vil i den forbindelse komme til at mangle to uddannede lærere i fagene dansk, matematik, naturfag (geografi, biologi og evt. fysik) og valgfag madkundskab i udskolingen. Til stillingerne hører tillige støttefunktion for skoleåret 2024/25 for elever i forskelligartede vanskeligheder og delt klasselærerfunktion. Ovenstående fag er essentielle for os at få dækket. Har du én eller flere af ovenstående fag og kan du desuden undervise i tysk og/eller kulturfag (religion og historie), idræt, svømning og HDS, vil det være en bonus for os.

Kan du bidrage til flere af ovenstående fag og opgaver og har du har lyst til at blive en del af fællesskabet på vores dejlige skole, skal du læse videre herunder.

Vi ønsker os lærere, der kan gøre undervisningen spændende, vægter trivsel højt og gerne vil være en holdspiller omringet af dygtige kolleger.

Dine vigtigste opgaver

 • Gøre undervisningen spændende med medinddragelse af eleverne
 • Vægte trivsel i klassemiljøet
 • Arbejde med elevernes trivsel i et fagligt og socialt forpligtende fællesskab som den tydelige voksen
 • Tage professionelt ansvar for relationen til dine elever
 • Tage medansvar for og indgå i en delt klasselærerfunktion
 • Indgå i et ordentligt og forpligtende samarbejde med kolleger, elever, forældre og ledelse.

 

Dine kompetencer
En forudsætning for at søge jobbet er, at du er uddannet lærer.

Som skole har vi nogle værdier, som vi forventer, at du kan se dig selv ind i. Det er vigtigt for os, at du:

 • Er god til klasserumsledelse
 • Har et anerkendende syn på vores elever
 • Tror på, at alle elever gør det bedste, de kan
 • Er klar og ordentlig i din kommunikation og forventninger til både elever, deres forældre og dine kollegaer
 • Er faglig dygtig og brænder for undervisning og arbejdet med elevernes faglige-, sociale- og personlige udvikling.

 

Om Haderslev Realskole
Haderslev Realskole er en velfungerende og velsøgt privatskole beliggende centralt i Haderslev. Skolen har ca. 580 elever og 74 dygtige medarbejdere. Vi har en meget engageret forældregruppe og en god blanding af dejlige elever.

 

Skolens kerneværdier er faglighed, respekt for den enkelte, det gode fællesskab samt et bredt og forpligtende samarbejde, og vores mål er i samarbejde med elever og forældre at skabe en tryg og stimulerende skoledag, som bidrager til den enkelte elevs læring og alsidige udvikling.

 

Skolen er afdelingsopdelt med 0.-2. årgang i indskolingen, 3.-6. årgang på mellemtrinnet, 7.-9. årgang i udskolingen. Desuden har vi en 10. klasse

 

Tiltrædelse pr. 1. august 2024

 

Hvis du kan se dig selv i ovenstående, så hører vi gerne fra dig.

 

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold er efter overenskomst med FSL.

Ved ansættelse indhenter vi børneattest.

 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om skolen findes på skolens hjemmeside: www.haderslevrealskole.dk og yderligere oplysninger om stillingerne kan ske ved at kontakte skoleleder Heidi Nørgaard på 7452 1946.

 

Stillingen skal søges elektronisk og være vedlagt CV samt uddannelsesbevis. Tilgå linket https://webdrop.skoleit.dk/1cf76111-a1e6-4901-af21-08dc5498d316, log på med MitID og din ansøgning sendes sikker til skolen, senest fredag den 3. maj 2024 kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 13. maj 2024.

 

Mener du dig omfattet af adgang til fortrinsret for handicappede, bedes du tydeligt gøre opmærksom på dette i din fremsendte mail.