Frikvartererne

Vi har opdelt udendørsarealerne som opholdssteder for de forskellige årgange og afdelinger:

0.-5. klasserne kan opholde sig på legepladsen ved de nederste bygninger mod syd. Det er kun tilladt at opholde sig indendørs i frikvartererne efter nærmere aftale med klasselærerne.

6. klasserne har fortrinsret til basketballbanen ud mod Christiansfeldvej og kan endvidere benytte området syd for biblioteket

7. klasserne den grønne trekant nord for skolen er forbeholdt 7. klasserne. Det er tilladt at opholde sig inde i klasselokalerne i frikvartererne og beskæftige sig med ikke-fysiske aktiviteter

8.-9. klasserne kan opholde sig i skolegården ved hovedbygningen og boldburet. Eleverne kan også opholde sig indendørs i klasselokalerne eller på de tilstødende gangarealer i forbindelse med rolige, ikke-fysiske aktiviteter.

10. klasserne kan opholde sig på arealet bag 10. klasses huset og i bygningens lokaler.

Tilladelse til at forlade skolens område:

Det kræver tilladelse fra en af klassens lærere at forlade skolen i skoletiden.

Eleverne fra 8.-10. klasse kan dog frit forlade skolen i frikvarterer, forudsat at de er tilbage, når næste lektion begynder.

Salen: I vinterhalvåret skiftes 6. – 7. klasserne til at benytte salen til boldspil med skumbold. Udesko er ikke tilladt.

Gårdvagter: Skolen har et antal gårdvagter i alle frikvarterer, der først og fremmest er til stede, for at give eleverne en tryghed – og skride ind for at dæmpe gemytterne. Opstår der uorden i klasseværelserne, kan der tildeles udeordning for en periode.

Om at forlade skolens område i skoletiden

Det kræver tilladelse af en af klassens lærere at forlade skolen i skoletiden. Elever fra 8.- 10. klasse kan dog frit forlade skolen i frikvarterene.