Julie Dahl

FORMAND
Bestyrelsen

Carina Bock Møller

Næstformand

Agnethe Højholt Gøgsig

Bestyrelsesmedlem

Jacob Helligsøe Melchiorsen

 Bestyrelsesmedlem

Ulrik Gjelstrup Gram

 Bestyrelsesmedlem

Elisabeth Borg

Bestyrelsesmedlem

Gitte Mailand Jensen

Bestyrelsesmedlem

Flemming Laurids Pedersen

 1. suppleant

Anders Lund Rasmussen

 2. suppleant