UU-vejledning i 10. klasse

Uddannelsesvejledningen er central i 10. klasse. Målet er, at blive klar i løbet af året til at vælge
ungdomsuddannelse.
Vejledningen vil bestå af samtaler med din UU-vejleder, forskellige vejledningsaktiviteter samt
hjælp i forbindelse med tilmeldingen til ungdomsuddannelserne.

Forældremøder/ skolehjem samtaler

UU-vejlederen orientere omkring vejledning på et forældremøde i starten af skoleåret. I forbindelse
med skolehjem samtaler, kan UU-vejlederen deltage hvis det ønskes.

Brobygning i 10. klasse
I 10. klasse skal alle elever 1 uge i obligatorisk brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser:
2+3 dage.
Brobygning for 10. klasse ligger i uge 47. Man tilmelder sig hos UU-vejlederen senest den 31.
august via et uddelt skema.

Praktik i 10. klasse

Elever kan komme i erhvervspraktik, hvis det skønnes at have sammenhæng med den øvrige
vejledning, og dermed være en del af den unges uddannelsesplanlægning.

Erhvervspraktikken kan også kombineres med OSO opgaven, som alle elever skal lave i løbet af
10.klasse.

Der vil være mulighed for særlige praktikforløb indenfor sygepleje, journalist eller militæret. Disse
praktikker er fastlagt ved skoleårets start og skal søges særskilt.

Hvis elever ønsker erhvervspraktik skal man henvende sig til klasselæreren.

UPV i 10 klasse

I 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser.
Uddannelsesparathedsvurderingen indeholder: faglige forudsætninger som standpunktskarakterer,
de personlige, de sociale samt praksisfagligt forudsætninger. Skolen skal vurdere elevernes
forudsætninger for at begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse skal gennemsnittet for hvert af fagene dansk og
matematik være mindst 02.
For elever, der ønsker en HF uddannelse skal gennemsnittet af alle fagene være mindst 4.
For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse (HHX, HTX, STX) skal gennemsnittet af alle fagene
være mindst 5.

Tilmelding til ungdomsuddannelse

Senest den 1. marts 2019 skal elever i 10.klasse have ansøgt på optagelse.dk, hvordan det
kommende år skal se ud uddannelsesmæssigt.

Relevante links
www.ug.dk uddannelsesguiden
www.optagelse.dk
www.evejledning.dk
www.uu.haderslev.dk

Uddannelsesvejledningen varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Haderslev (UU) og
UU-vejleder JEANETTE HOFFSKOV er tilknyttet 10. klasse.

Tlf: 21 12 47 33

Mail: jhof@haderslev eller på skolens intra.
Træffetider på skolen: Tirsdage eller fredage formiddage. Der kan laves individuelle aftaler.