Indmeldelse til ventelisten er elektronisk.

Der oprettes hvert skoleår to 0. klasser. Børnene optages normalt pr. 1. august i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

Fra 0. til og med 6. klasse optages normalt 20 børn i hver klasse. Fra 7. til og med 9. klasse er der 22 elever og i 10. klasse 20 elever pr. klasse.

Ved tilmelding opkræves et tilmeldingsgebyr på kr. 500, og ved optagelsen opkræves et optagelsesgebyr på kr. 500 samt et depositum på kr. 1.100, som tilbagebetales til forældrene i løbet af det første skoleår.

Skolepenge
Skolepengene inkl. bøger og materialer i dette skoleår er pr måned kr. 1.395.

Der ydes søskenderabt på skolepengene:
Barn 2 – 25 %
Barn 3 – 50 %
Barn 4 – 75 %

Søskenderabat gives til børn med samme folkeregisteradresse.

Skolepengene betales i 11 rater. Første rate betales den 1. august i skoleåret og den sidste rate den 1. juni. Skolepengenes størrelse fastlægges af bestyrelsen under hensynstagen til skolens budget.

Skolen er tilsluttet Pengeinstituteres betalingsserve (PBS), og vi beder forældrene benytte denne betalingsform.

Der kan søges tilskud til skolepengene gennem fripladsordningen.

 

Introture, lejrskoler og lign.

Nedenstående priser er gældende for skoleåret 2020/21. Betaling foregår via BetalingsService og opkræves sammen med skolepengene.

7.årg.                Hyttetur              800,- kr.        opkræves pr. 1. august

9.årg.                Lejrskole          2.000,- kr.        opkræves pr. 1. august / 1. rate

Lejrskole          1.500,- kr.        opkræves pr. 1. september / 2. rate

10.årg.             Introtur               800,- kr.        opkræves pr. 1. august

Sportur            1.000,- kr.        opkræves pr. 1. december / 1. rate

Sportur            2.500,- kr.        opkræves pr. 1. marts / 2. rate

9.årg.                Realexplorer   1.100,- kr.        opkræves pr. 1. september

(valgfag)

 

SFO
Der tilbydes to moduler:

SFO                                                     – kr. 1.415
8-timer (kun til 3. klasses elever) – kr. 1.060

SFO-betalingen opkræves i 11 rater.

 

Der ydes søskenderabat på SFO (beregnes på laveste sats) til børn med samme folkeregisteradresse.:

Barn 2 – 25%

Barn 3 – 50 %