Tilmelding

Tilmelding til vores venteliste sker elektronisk via hjemmesiden. Se øverst til højre.

Skolepenge i skoleåret 2022-2023 er kr. 1.425 pr. måned.

Skolepengene opkræves i 11 rater.

Der ydes søskenderabat. Rabatten er 25 % på 2. barn, 50 % på  3. barn og 75 % på 4. barn.

 

Udmeldelse

Ved udmeldelse er der en måneds opsigelse pr. den 1. i måneden. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kontoret.