Indmeldelse

Indmeldelse af en elev sker elektronisk via hjemmesiden.

Skolepenge i skoleåret 2020-2021 er kr. 1.395 pr. måned.

Skolepengene opkræves i 11 rater.

Der ydes søskenderabat. Rabatten er 25 % på 2. barn, 50 % på  3. barn og 75 % på 4. barn.

 

Udmeldelse

Ved udmeldelse er der en måneds opsigelse pr. d. 1. i måneden. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kontoret.