Der er gennem finansloven skabt mulighed for, at forældre kan søge om fripladstilskud til delvis dækning af skolepenge for 0. – 9. klasse og SFO for 0. – 3. klasse.

 

Der findes 3 forskellige fripladsskemaer:  1) skolepenge, 2) SFO og 3) skolepenge og SFO (download skemaerne nedenfor). Skemaerne opdateres i maj måned.

Ansøgningen sendes til skolens kontor senest 1. juli (se vejledning nedenfor)

Skolen får medio december besked fra Friplads- og Opholdsstøtteudvalget om hvilke ansøgere, der er berettiget, og det samlede fripladstilskud fordeles efter Friplads- og opholdsstøtteudvalgets fordelingsnøgle (se fordelingsnøgler nedenfor).

Tilskuddet fordeles over skoleårets sidste 6 måneder – fra januar til juni.

Ansøgerne får medio/ultimo december besked fra kontoret om, hvor meget fripladstilskud, der er tildelt den enkelte ansøger.

 

Fripladsskemaer til download: Fripladsansøgning – skolepenge, Fripladsansøgning – sfo og Fripladsansøgning – skolepenge og sfo.

Fordelingsnøgle for henholdvis SFO og skole: Grunddata for friplads – skolepenge og Grunddata for friplads – SFO.