Fritagelse og vigtige datoer

Ved fritagelse i en til to dage kan lærerne give eleven fri.
Ved fritagelse i mere end to dage kan ledelsen give eleven fri.

Vigtige datoer
Datoer for alle klassers forældremøder og samarbejdsmøder meddeles på klassernes opslagstavle.

Ferier og fridage
I oversigten er de nævnte datoer medregnet i ferien. Se SFOens feriekalender.

Efterårsferie
10. – 18. oktober 2020 (uge 42)

Juleferie
19. December 2020 – 4. januar 2021

Vinterferie
13. – 21. februar 2021 (uge 7)

Påskeferie
27. marts – 5. april 2021

Store Bededag
30. april 2021

Kr. Himmelfartferie
13. – 16. maj 2021

2. Pinsedag
24. maj 2021

Grundlovsdag
5. juni 2021 – falder i 2021 på en lørdag.

Sommerferie
25. juni – 9. august 2021

Nye børnehaveklasser 2020-21
10. august 2021

Realuger
Uge 36, uge 48 og uge 20.

Skolernes motionsdag
Fredag 9. oktober 2020

Juleafslutning i domkirken
Fredag 18. december 2020

Forårskoncert
Tirsdag og onsdag 13. og 14. april 2021

Skolens generalforsamling
Tirsdag 20. april 2021

Sidste skoledag for 9. og 10. kl.
21. maj 2021

Translokation for 9. og 10. kl.
Onsdag 23. juni 2021

Personlige mærkedage
Tjeneste ved Realskolen
Jubilarer

Kirsten Birkkjær Lauesen – 35 år

Bjarne Light – 25 år

Lone Lilleholt Jørgensen – 25 år

Torben Madsen Juhl – 20 år

Anders Lasse Ravn – 20 år

Per Juhl Hansen – 15 år

Steen Beck – 10 år (fratrådte den 30. april 2020)

Charlotte Wohlert – 10 år

Charlotte Pløger – 10 år

Carina Helena Bergendorff – 10 år

Susanne Sohl Holme Ipsen – 10 år

Anne Elisabeth Føns – 10 år

Meral Ockens – 10 år

Louise Ea Christensen – 10 år

Inge Aaby Christensen – 10 år