Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. De/n tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen. Den forældrevalgte tilsynsførende skal være certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler.

Den tilsynsførende på Haderslev Realskole er Børge Kock, videnscenterchef for videnscenter for Sundhedsfremme og for det nationale videnscenter KOSMOS, som den 25. april 2019 blev valgt for en to årig periode i overensstemmelse med de ministerielle retningslinjerne, jf. https://www.uvm.dk/frie-grundskoler/tilsyn/skolens-lokale-tilsyn/certificerede-tilsynsfoerende/om-certificeret-tilsynsfoerende.

 

Tilsynserklæringer

Tilsynsrapport 2020-2021

Tilsynsrapport 2019-2020

Tilsynsrapport 2018-2019

Tilsynsrapport 2017-2018