Eleverne undervises på så højt et fagligt niveau som overhovedet muligt, og det gælder samtlige fagområder i skolen.

Eleverne afslutter 10. klasse med FS-10 prøven i samtlige de fag, som eleven har modtaget undervisning i (sporfag og idræt undtaget).
Eleverne skal i løbet af efteråret have klarlagt hvilke uddannelses– og erhvervsmuligheder, der kunne tænkes at blive aktuelle for den enkelte elev. Eleverne skal styrkes i selvstændighed, kreativitet, medbestemmelse, demokratiforståelse, arbejdsmoral og almindelig ansvarsfølelse.

Eleverne opøves i at opstille mål for egen indlæring og udvikle et personligt ansvar over for læreprocessen.

Gennem undervisning og oplevelser uden for skolens normale rammer får eleverne styrket deres selvværd og på den måde mulighed for at udvikle sig.