Skema for 9D

 MANDAG   TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG
08:00-08:45 NPM GEO NPM BIO BIO-NT RB ENG RB ID HAL
 08:50-09:35 NPM GEO NPM BIO BIO-NT JIM DA BL TY RB ID HAL
 09:55-10:40 HE FY FYS JIM DA TIH MAT JIM DA RB ENG
 10:45-11:30 HE FY FYS JIM DA TIH MAT JIM DA JIM DA
 12:00-12:45 TIH MAT BL TY AR HIS RB ENG BL TY
 12:50-13:35 TIH MAT TIH MAT BL VALG9 AR SA
 13:45-14:30 AR RE JIM DA BL VALG9 AR SA