Samtaler
Der afholdes samtaler i efteråret og foråret på både 7. og 8. årgang. Disse fastsættes fra årets start og kan findes i skolens kalender. Der er afsat 20 min. til hver samtale. Der vil være mellem 2-3 lærere tilstede. I løbet af årene vil de fleste faglærere være repræsenteret.

Forældremøder
Intromøde for nye 7. klasser ligger i november måned året før.

De enkelte 7. klasser afholder forældremøder i løbet af august eller september.

Der afholdes et fælles forældremøde for 8. årgang i starten af året. Her vil skolens uu-vejleder også komme og informere. Uddannelsesparathed og karakterer Inden 1/12 skal alle landets 8. klasser uddannelsesparathedsvurderes. Dette gøres i et samarbejde mellem klassens faglærere. Der tages bl.a. udgangspunkt i standpunktskaraktererne og vurderes ud fra samarbejde, modenhed og selvstændighed.

Nærmere information kan hentes på UU Haderslevs hjemmeside eller undervisningsministeriet og UG.dk