Fagbeskrivelser

M-dage
Der placeres 5-6 motions eftermiddage fordelt på skoleåret. M-eftermiddagene ligger i tidsrummet fra kl. 12- ca. 14.30 – altså uanset hvornår eleverne normalt har fri.

Til M-dage er der mulighed for at gå i dybden med særlige discipliner indenfor idræt – herunder kajak, fitness mm. Dagene planlægges årgangsvis og med de lærere, der normalt er tilknyttet årgangens idræt. I enkelte tilfælde er der gæstelærer.

F-dage
Fagformiddage fra kl. 8-11.30. Her kan forskellige fag byde ind med emner, der kan arbejdes med i 4 lektioner. Det varierer fra år til år, hvilke fag der er repræsenteret på disse fagformiddage. Både på 7. og 8. årgang er f-dagene som oftest placeret før en m-dag. Det vil derfor ofte være en helt dag, der er afsat til f- og m.

P-fag og valgfag
7. årgang p-fag (praktisk-musisk) er fordelt med 4 lektioner om ugen. Fagene læses også sammen med 6. klasse. Der er mulighed for at vælge flere fag, eftersom de gennemføres over 2 semestre i løbet af året. Eksempler på p-fag: billedkunst, cykling, bridge, idræt, skak, sløjd, tekstildesign, innovation…

8. klasses valgfag. Fagene er enten helårsfag eller semesteropdelte og læses med 2 lektioner om ugen. Der oprettes bl.a.: Billedkunst, bridge, ekstra engelsk, ekstra matematik, engelsk højt niveau, film, fodbold, madkundskab, Realexplorer (friluftsliv), skak, sløjd og volley.