Karneval

Hvert år sidst i februar afholder 3.-6. klasserne karneval i den gamle sal. Alle kommer udklædte, og der spises, leges lege og danses til diskoteksmusik. Festen foregår om aftenen mellem kl. 17-20 og er en
fantastisk sjov fest for alle fire årgange og deres lærere. Kostedans og limbo er to konkurrencer, som eleverne allerede øver inden festen for at have det sjovt denne dejlige aften.

Morgensamlinger

Der afholdes morgensamlinger i den gamle sal for afdelingens elever ca. en gang om ugen, hvor man mødes og synger en sang, og der fortælles historier eller laves quiz, hvor klasserne konkurrerer mod hinanden. Morgensamlingerne kan også indeholde spændende oplæg til emneuger (Realuger) eller have gæstelærere, der fortæller. Musiklærerne, afdelingsformanden samt skolens leder står for afholdelsen og planlægningen af morgensamlingerne.

Afslutning for 6. klasserne

I juni måned afholder 3.-6. afdelingen en afslutning for 6. klasserne, inden de forlader afdelingen og fordeles i de kommende 7. klasser. Der dannes espalier ned af trapperne, som 6. klasserne passerer igennem, mens der synges “Farvel og tak, farvel og…” Klasselærerne holder tale, og der laves en leg på boldbanen med 3.-5. som tilskuere. Til slut får alle i afdelingen en is og siger farvel til 6. klasserne.

Forårskoncert

Hvert år i april afholdes skolens forårskoncert, hvor spændte elever fra 0.-5. klasse optræder med egen klasse. Eleverne fra 6. klasse vil ofte optræde, hvis de er tilmeldt p-fag musik. I forbindelse med forårskoncerten er der mulighed for at se en farverig og kreativ udstilling med elevernes arbejde fra de forskellige fag.

Lejrskoler

I løbet af elevernes skoletid på mellemtrinet vil de to gange deltage i en lejrskole med to overnatninger. Turen vil typisk gå til en lejrskole eller hytte, hvor eleverne selv er med til at lave mad. Lejrskoler og ekskursioner betragtes som en del af undervisningen, og det forventes at alle elever deltager. Udgifterne til rejse og ophold afholdes hovedsagelig af de enkelte hjem.