At samarbejdet mellem forældre og lærere fungerer tillidsfuldt og konstruktivt, er af den allerstørste betydning for barnets trivsel og udbytte af skolegangen. Derfor bestræber vi os på gennem åbenhed, respekt og dialog at holde så godt og tæt et samarbejde som muligt.

I 0. kl. har vi to samarbejdsmøder årligt af 20 minutter.

I 1. og 2. klasse er der ligeledes to årlige møder og som et særligt tilbud i 1. klasse arrangeres det ene møde som et hjemmebesøg efter aftale med forældrene.

Klassens kontaktpædagog fra SFO deltager en gang årligt ved samarbejdsmøderne.

Vi opfordrer forældrene i hver klasse til at oprette et forældreråd, der kan arrangere hyggeligt samvær for børn og forældre for at styrke sammenholdet og de sociale relationer i klassen.