I indskolingen har vi et godt samarbejde lærere og pædagoger imellem. Børnene oplever de samme kendte voksne – både i skoletiden og SFO. Vi har også faste timer, hvor der både er lærer og pædagog tilknyttet eller lærer/lærer samtidigt. Det giver os muligheder for at opdele eleverne i to hold eller at holde fokus på det enkelte barn.

Allerede i 0.klasse undervises der i sproglig opmærksomhed, bogstaver og begynderlæsning. Undervisningen varetages af børnehaveklasselederen og klassens kommende dansklærer i fællesskab. I første og anden klasse har matematik og dansklæreren to lektioner sammen.

Børnehaveklasselederen følger som regel med i 1. klasse i flere lektioner. Det er med til at give en god tryghed for børnene. I løbet af året har vi tre uger, realuger, hvor vi arbejder på tværs af indskolingen. Derudover tager vi hvert tredje år på lejrtur, og hvert år har vi en fælles udflugt samt mange andre traditioner og sjove aktiviteter.