Haderslev Realskole er en fri grundskole med tilhørende 10. klasse, som drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v. På Haderslev Realskole er det enkelte individ og det gode fællesskab i centrum; der er respekt for den enkelte og plads til forskellighed; omgangstonen er høflig og anerkendende; omgangsformen er præget af gensidig respekt og ligeværdighed, og der er nul-tolerance overfor mobning. Skolen vil i samarbejde med elever og forældre søge at skabe et trygt og stimulerende miljø, der bidrager til den enkelte elevs alsidige læring og udvikling.

Skolens DNA & værdier

Opslagstavle

Ledige pladser

19. marts 2024

_______________

Informationsmøder for nye elever 2024-2025

8. oktober 2023

________________

Informationsmøder for nye elever 2025-2026:

Datoer kommer senere

Vores Sponsorer

Bliv en del af fællesskabet på Haderslev Realskole